WI PB

Historia Wydziału rozpoczyna się 1 lipca 1989 r., kiedy to na bazie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Informatyki. Od początku istnienia Instytut Informatyki prowadził studia na poziomie magisterskim. W 2001 r. Instytut został przekształcony w Wydział Informatyki. W tym samym roku uzyskał prawa doktoryzowania. Trzy lata później KBN nadał Wydziałowi status Centrum Doskonałości w Dziedzinie Rozwoju i Wdrażania Informatycznych Metod i Technologii. Wydział może się poszczycić świetnie przygotowaną kadrą naukowo-badawczą. Na wydziale zatrudnionych jest ok. 100 pracowników, w tym 14 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów. W roku 2010 Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wydział Informatyki wykształcił już ponad 3300 absolwentów. Na Wydziale działają prężnie studenckie koła naukowe.

W roku 2012 Rada Wydziału Informatyki powołała Radę Przedsiębiorców, której działalność przyniesie korzystne zmiany w modyfikacji programów nauczania poprzez ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy ICT (Information and Communication Technology).

W ramach działalności Rady Przedsiębiorców zrealizowano ideę Białostockiego Testu Informatyków. To pierwsza taka inicjatywa, ale podjęta na wzór i za zgodą Politechniki Łódzkiej. Ideę testu przekazał przedstawiciel Biura Karier Politechniki Łódzkiej – Pan Grzegorz Kierner na spotkaniu Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

W listopadzie 2013 r. odbyła się pierwsza edycja BTI. W tym roku organizujemy drugą edycję.

Organizacją BTI kieruje dr Magdalena Kacprzak – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki ds. Organizacji Testu.

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

 

tel. +48 501 375 459

tel. +48 85 746 96 64

 

Prodziekan ds. Promocji i Współpracy dr hab. Dorota Mozyrska

e-mail: wi.prodziekan.promocja@pb.edu.pl

 

wi.pb.edu.pl

facebook.com/winforpb

twitter.com/WI_Bialystok