Organizacja testu

Test jest rozgrywany w 3 kategoriach:

  • studenckiej – uczestnikiem może być student posiadający ważną legitymację dowolnej podlaskiej uczelni,
  • uczniowskiej – uczestnikiem może być uczeń (pełnoletni i niepełnoletni) posiadający ważną legitymację dowolnej polskiej szkoły średniej,
  • tematycznej – biorą w niej udział wszyscy uczestnicy Testu zarówno z kategorii studenckiej jak i uczniowskiej.

Zadania podzielone są na 9 kategorii tematycznych:

bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie mobilne, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java, znajomość języka Python

Test składa się ze 80 pytań i 8 stron. Jedna strona testu zawiera 10 pytań z jednej kategorii tematycznej. Nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania z każdej kategorii. Niektóre można pominąć. Zamknięcie całego testu następuje po kliknięciu przycisku „Zatwierdź wszystkie i zakończ” lub po upływie 60 min. Zamkniętego testu nie można otworzyć ponownie.

Test ma formę testu wielokrotnego wyboru. W każdej kategorii tematycznej jest 5 pytań za 1 punkt i 5 pytań za 3 punkty. Jeśli w pytaniu są 4 odpowiedzi, z czego 3 poprawne, to za każdą poprawnie wskazaną odpowiedź otrzymujemy 1/3 punktów przypisanych pytaniu (1/3 z 1 punktu lub 1/3 z 3 punktów). Wskazanie błędnej odpowiedzi zeruje wynik – otrzymujemy 0 punktów bez względu na to czy inne opcje były wskazane poprawnie, czy nie.

Wszyscy uczestnicy (studenci i uczniowie) rozwiązują zadania losowane z tej samej puli zadań.