Ogólnopolski Konkurs o Indeks WI PB

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich polskich szkół ponadpodstawowych. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, ale tutaj wymagana jest pisemna Zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego. Stawka jest wysoka, bo rozgrywa się o indeks Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Po uzyskaniu matury można dowolnie wybrać kierunek na naszym wydziale i stać się studentem z pominięciem konkursu świadectw!

Uczeń z największą liczbą punktów w konkursie otrzymuje indeks WI PB. Uczniowie rozwiązują te same zadania co studenci. Jest więc to niepowtarzalna okazja do sprawdzenia swoich sił! Przygotowaliśmy zadania w formie testu wielokrotnego wyboru z 9 kategorii tematycznych:

bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie mobilne, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java, znajomość języka Python

Możesz wygrać 500 zł, jeśli będziesz najlepszy w którejś z tych kategorii, ale tutaj konkurujesz ze studentami. Jeśli się nie uda, to dobra zabawa i satysfakcja są gwarantowane! Każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Możesz się nim pochwalić koleżankom i kolegom, albo w przyszłości pokazać swojemu potencjalnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej. Zdobądź doświadczenie i pozwól się poznać najlepszym firmom branży IT!

Zarejestruj się i koniecznie przeczytaj Regulamin oraz Szczegółowe zasady organizacji.

Jeśli nie masz 18 lat, wydrukuj Zgodę na uczestnictwo w BTI, daj do podpisania Rodzicowi lub Opiekunowi Prawnemu i przynieś ze sobą na Test. Przy rejestracji będziesz poproszony o okazanie legitymacji uczniowskiej oraz tej właśnie zgody. Jest to warunek konieczny przystąpienia do testu.