Nagrody

Spośród studentów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe: 2500 zł1500 zł1000 zł.

Spośród uczniów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł laureata BTI upoważniający do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki PB z pominięciem konkursu świadectw. Oczywiście wcześniej trzeba pozytywnie zdać egzamin maturalny :-). Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników wybierzemy po trzy osoby, które w poszczególnych kategoriach tematycznych zdobyły największą liczbę punktów. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii tematycznej otrzymuje nagrodę pieniężną: 500 zł. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych.

NAGRODY DODATKOWE

1. Transition Technologies Software oferuje wakacyjne dwumiesięczne płatne praktyki dla dwóch najlepszych uczniów/studentów biorących udział w konkursie z kategorii JAVA.

2. Owned Outcomes oferuje staż dla uczestników, którzy zdobędą jedno z 3 pierwszych miejsc w kategoriach:
algorytmika,
C++,
Python,
analiza danych.
Czas trwania, termin i warunki finansowe będą ustalone indywidualnie ze zwycięzcami.

3. Spyrosoft oferuje staż dla jednej osoby spełniającej poniższe warunki:
– zajęcie miejsca od 1 do 10 w kategorii C# (pierwszeństwo mają osoby z wyższym miejscem),
– znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
– podstawowa wiedza na temat aplikacji webowych, baz danych, wzorców projektowych,
– zaangażowanie i chęć do rozwoju.
Z każdym z kandydatów przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca jego umiejętności.
Warunki finansowe oraz termin stażu omawiane będą indywidualnie w zależności od kwalifikacji i dostępności stażysty.

4. Britenet oferuje płatny (2200 zł netto na miesiąc), 3 miesięczny staż dla osoby, która najlepiej napisze test z algorytmiki oraz spełni poniższe warunki:
– test z algorytmiki napisany na min. 75%,
– angielski poziom min. B2,
– student/studentka I stopnia (semestr 5, 6 i 7) lub II stopnia,
– dyspozycyjność 40h w tygodniu.
Podczas stażu odbędzie się szkolenie z Salesforce warte 25 tys zł.

Ponadto osoba, która zdobędzie 1 miejsce w kategorii algorytmika otrzyma elektryczną hulajnogę.

hulajnoga

 

5. PLUM Oferuje przyjęcie na płatny staż zwycięzców z kategorii:
C++ – 2 osoby,
aplikacje mobilne – 1 osoba,
Python – 1 osoba.

6. Transition Technologies PSC oferuje 3 miesięczne, płatne staże dla 2 najlepszych osób z kategorii projektowanie obiektowe.

7. Acaisoft  oferuje osobie, która zdobędzie największą ilość punktów w BTI 10-tygodniowy płatny staż.
Warunki :
– praca minimum 20 godzin tygodniowo,
– wynagrodzenie 2000 zł na rękę.