Nagrody

Spośród studentów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe: 2500 zł1500 zł1000 zł.

Spośród uczniów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł laureata BTI upoważniający do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki PB z pominięciem konkursu świadectw. Oczywiście wcześniej trzeba pozytywnie zdać egzamin maturalny :-). Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników wybierzemy po trzy osoby, które w poszczególnych kategoriach tematycznych zdobyły największą liczbę punktów. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii tematycznej otrzymuje nagrodę pieniężną: 500 zł. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych.

W tym roku mamy nagrodę dodatkową w postaci płatnych staży. Do tej pory ofertę taką złożyły firmy: AC, EXADEL, PLUM, Owned Outcomes. Szczegóły poniżej. 

Zasady ogólne: Staż skierowany jest do osób pełnoletnich. Szczegółowe kryteria określają firmy. Propozycję stażu otrzymuje osoba z najlepszym wynikiem wśród osób zainteresowanych i spełniających kryteria podane przez firmę.

EXADEL

Warunki stażu:
– czas trwania stażu: dwa lub trzy miesiące,
– wynagrodzenie: 2000 zł netto miesięczne (umowa zlecenie lub o dzieło).

Wymagania:
– zajęcie miejsca od 1 do 15 w kategorii Java lub Projektowanie obiektowe (pierwszeństwo mają osoby z wyższym miejscem),
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywym (co najmniej B2),
– znajomość języka Java,
– zaliczone co najmniej dwa lata studiów (tzn. student/ka co najmniej 3 roku studiów).

PLUM

Oferta płatnego stażu (1 osoba):

– oferta skierowana do zwycięzcy w kategorii C#:
– wymagana znajomość języka C#, C++, C,
– mile widziana znajomość projektowania obiektowego,
– mile widziana znajomość języka angielskiego,
– staż 3-miesięczny, płatny 18zł/h – ilość godzin do ustalenia.

AC

Oferta skierowana do zwycięzcy w kategorii C++:

– czas trwania stażu: min. 3 m-ce, z możliwością dalszej współpracy,

– znajomość języka angielskiego – B2/C1,

– mile widziana znajomość projektowania obiektowego,

– znajomość zagadnień z elektroniki będzie dodatkowym atutem,

– wynagrodzenie zostanie ustalone na rozmowie rekrutacyjnej po weryfikacji umiejętności kandydata na staż.

Owned Outcomes

3 miesięczne staże dla 3 osób, które będą miały najlepsze wyniki w kategoriach analiza danych, znajomość języka C++ oraz Python. Szczegóły stażu (termin i wynagrodzenie) będą ustalone indywidualnie ze stażystami.