Dokumenty

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych – dotyczy pełnoletniego uczestnika Białostockiego Testu Informatyków

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych – dotyczy niepełnoletnich uczestników Białostockiego Testu Informatyków i zgody wyrażonej przez ich rodziców/opiekunów

Regulamin Białostockiego Testu Informatyków oraz przeprowadzonego w jego ramach Ogólnopolskiego Konkursu o indeks WI PB

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Białostockiego Testu Informatyków 2019

Zasady organizacyjne i porządkowe podczas Białostockiego Testu Informatyków.