CENTRUM INFORMATYKI “ZETO” S.A.

Centrum Informatyki “ZETO” S.A. jest jedną z największych firm informatycznych w województwie podlaskim, świadczącą kompleksowe usługi kierowane do firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Jesteśmy firmą z 50 letnią tradycją – początki naszej działalności sięgają 1966r. Od 1992r. stanowimy spółkę akcyjną. Nowoczesna struktura organizacyjna i wysoko kwalifikowana kadra zapewniają nam sprawne funkcjonowanie firmy.

Posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania projektami, czego potwierdzeniem są zrealizowane projekty oraz certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner posiadane przez naszych pracowników.

MISJĄ firmy jest partnerstwo we współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami regionu w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. Nasze HASŁO to “Innowacje w zasięgu ręki”.

CELEM polityki jakościowej ZETO jest stałe podnoszenie poziomu satysfakcji klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów informatycznych. Potwierdzeniem wysokich standardów jakościowych i bezpieczeństwa są certyfikaty ISO posiadane przez naszą firmę dotyczące spełnienia wymagań norm:

ISO 9001 – System Zarządzania Jakością,

ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

O wadze jaką przykładamy do zapewnienia bezpieczeństwa informacji świadczą również certyfikaty dotyczące ochrony informacji niejawnych, w tym:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz

Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego naszych pracowników.

Obowiązujący w firmie Zintegrowany System Zarządzania ISO obejmuje całokształt działalności ZETO, w zakres którego wchodzi:

Projektowanie i instalowanie systemów teletechnicznych i instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych,

Projektowanie, programowanie, wdrażanie, serwisowanie oraz integracja systemów informatycznych,

Sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego,

Przetwarzanie danych, outsourcing zasobów,

Szkolenia.

 O kompetencjach Centrum Informatyki “ZETO” S.A. świadczą również koncesje udzielone firmie:

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

ADRES SIEDZIBY
Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
15-048 Białystok, ul. Skorupska 9
Tel. +48 85 74 83 200
Fax. +48 85 74 83 303
zeto@zeto.bialystok.pl
www.zeto.bialystok.pl