BTI 2013

22 listopada na Politechnice Białostockiej odbyła się pierwsza edycja Białostockiego Testu Informatyków. Zrealizowano ją w ramach działalności Rady Przedsiębiorcówpowołanej w 2012 roku przez Wydział Informatyki PB. Działalność Rady przyniesie korzystne zmiany w modyfikacji programów nauczania poprzez ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy ICT (ang. Information and Communication Technology). Białostocki Test Informatyków jest pierwszą taką inicjatywą Rady, ale podjętą na wzór i za zgodą Politechniki Łódzkiej. Ideę Testu przekazał przedstawiciel Biura Karier Politechniki Łódzkiej – Pan Grzegorz Kierner na spotkaniu Rady w maju 2012r.

Test objął swoim patronatem Białostocki Park Naukowo-TechnologicznyWspółorganizatorami Testu oraz fundatorami niebagatelnych nagród: I miejsce – 4000zł, II miejsce – 3000zł, III miejsce – 1000zł, były firmy branży ICT: CFT Polska, Computaris Polska, EIP, Leviteo, MAXTO, QBurst, SMT Software, Transition Technologies. Firmy te podjęły też trud opracowania zestawów łatwych i trudnych pytań testowych z 7 obszarów wiedzy: algorytmiki, projektowania obiektowego, relacyjnych baz danych, znajomości języków Java, C#, C++ oraz technologii mobilnych. Baza pytań zawierała ponad 600 różnych zadań. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników byłCertyfikat potwierdzający udział w Teście oraz liczbę uzyskanych punktów w każdej z wyżej wymienionych dziedzin. Studenci mogą pochwalić się nim podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Test przeprowadzony był w nowoczesnych laboratoriach Wydziału Informatyki. Nad całością czuwała Pełnomocnik Dziekana WIPB ds. Organizacji BTI dr M. Kacprzak oraz administratora Elektronicznego Systemu Testowania mgr inż. M. Czołombitko. Studenci byli bardzo zadowoleni z takiej formy weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. Chwalili możliwość odbycia testu rekrutacyjnego bez żadnych późniejszych konsekwencji i sprawdzenia jakie są oczekiwania potencjalnych pracodawców. Potwierdzali, że Test motywuje ich do dalszego rozwoju. Z kolei pracodawcy mieli okazję do prezentacji swoich firm, zainteresowania studentów swoimi działaniami oraz przedstawienia im perspektyw zatrudnienia. 

Do Testu mógł przystąpić każdy student Politechniki Białostockiej. W dniu Testu zgłosiło się 70 osób z różnych wydziałów. Na podstawie raportu z Elektronicznego Systemu Testowania umieszczonego na platformie zdalnego nauczania WIPB, wyłoniono trzy najlepsze osoby. Trójka zwycięzców, to studenci Wydziału Informatyki. I miejsce, i największą liczbę punktów, zdobył Paweł Wysocki, II miejsce wywalczył Dariusz Antoniuk, III miejsce zajął Adam Wyłuda

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom Testu dziękujemy za zaangażowanie i życzymy wielu kolejnych wyzwań i sukcesów!

Źródło: Kurier Poranny, 30 grudnia 2014, dodatek tematyczny Regiopraca.pl